Klar tale frå rådmannen: – Lærdal må innføra eigedomsskatt

– Lærdal kommune er komen til eit punkt der me må innføra eigedomsskatt, det er ingen veg utanom.