Klar tale frå biskopane om prestesamarbeid: – Sørgjeleg, seier Mikael Bruun

Sokneprest Mikael Bruun tykkjer det er eit uheldig signal biskopane sender.