Kjørnes-foreldra påverka kommunestyret – sikra minst eitt år til for avdelingane

Kommunestyret i Sogndal følgjer formannskapet si fleirtalstilråding, og opnar for eit år til i dei to mellombelse avdelingane i Kjørnes barnehage.