Kjøpte det dyraste huset i Sogndal i 2006 – selde det att med solid forteneste

– Eg hugsar eg tenkte at dette huset skulle me ha, det finst ikkje maken til utsikt.