Kjøpte branntomt og bygde opp att hotellet. I fjor passerte omsetnaden 10 millionar kroner

– Tala peikar rett veg, seier Jorunn Åsfrid Røyrvik etter fire år som sjef ved Blix hotell. Omsetnaden i fjor passerte 10 millionar kroner.