Kjøpesenteret går ikkje ut med tapstal før krisa er over – i mellomtida er sjefen med på å halda det reint

AMFI Sogningen må venta med å sjå kor mykje dei tapar på koronakrisa.