Kjartan og familien er sandfaste på Gran Canaria: – Me anar ikkje kva tid me kjem oss heim att

Kjartan Furebotn og familien er sandfaste på Gran Canaria. Dei veit ikkje når dei får reisa heim att.