Kaupingane har fått gravlund, men kor tid kjem kyrkjestova?

Av