Kartlegg sjøbotn etter undersjøiske ras

Kommunal aktivitet på Fresvikbukta var ikkje årsaka til det undersjøiske raset i februar som reiste med eit naust.