Karoline fødde i ambulansen på Vikafjellet: – Eg veit ikkje korleis det hadde gått utan Kari

– Det er krise, seier Karoline Valsvik, om at Vik kan bli utan jordmorberedskap.