Kari har teke i mot 60 born før mødrene nådde sjukehus. No skal ho slutta og bygda kan bli utan beredskap

Kari Haga har vore jordmor i Vik kommune i 34 år. I september går ho av med pensjon. Då er forslaget å redusera stillinga.