Kaldfront kan gje dunder og brak laurdag – men snart kjem sommaren tilbake

Etter regn kjem sol.