Kafe opnar dørene att: – Eg sit med litt blanda kjensle i høve til at me stengde

– Eg må nok vedgå at det kan diskuterast at me stengde kafeen.