Jonas (23) ropar varsku om nye krav: – No må landet vakna

– No må me ropa høgt og sterkt for å få styresmaktene og rikspolitikarane til å skjøna at politikken dei har lagt opp til ikkje vil føra til mindre miljøutslepp, men meir.