BUR MED BØKER: Jon har ei rekkje royale klenodiar i den private stova si, som for øvrig er prega av at bebuarane er glade i bøker. Biletet av kronprins Olav og svenske prinsesse Märtha er før gallamiddagen i Stockholm 18.mars 1929, tre dagar før bryllupet.
Hanne Stedje

Jon vart tilfeldigvis pensjonatvert - no bur han med kongeleg preg

Samlemani og sans for rojale klenodiar kan vera ein farleg kombinasjon.
Publisert