Joker-tilsette er i frontlinja: – Prøver å halda motet oppe

Reknar med halvering av omsetnaden i løpet av ei veke.