John nektar å betala eigedomsskatt: – Kommunen burde i staden ha kutta bruken av konsulentar og gjort jobben i eigen regi

Vik kommune si taksering av naustet på Vikøyri opprører John Hillmann.