John fortel om vegen fram til eit betre liv. No vil studentane læra korleis tenestebrukarar kan behalda verdigheit

John Havellen deler sine erfaringar ved hjelp av skråblikk og ein kjend filosof.