Jan Egil (73) venta ein trasig aprilmånad i butikken, men fekk knallomsetnad

Etter å ha avlyst salet på påskeaftan var forventingane til april månad låge for Jan Egil Fardal, som driv Sport 1 Erling Fardal i Sogndalsfjøra.