Innser at slaget er tapt: – Me har gjort det me kan

Han har kjempa for å behalda eit fullgodt lensmannskontor i bygda, men no innser ordførar Hilmar Høl at denne kampen er tapt.