Innføring av utvalsmodell splitta kommunestyret

Lærdal kommune innfører eit politisk utval for miljø og samfunnsutvikling og eit utval for levekår.