Innbyggarar redda fleire hus i verdsarvområde takka vera brannsensor: – Dei stod med hageslange då brannvesenet kom

Takka vera brannsensor i dei gamle bygga i Undredal sentrum, vart lokale personar varsla og rykte ut til trebygga som var overtent.