Ingen har sett snurten av delfinen på lenge – ulike teoriar om kva som kan ha skjedd

Ingen har sett snurten av delfinen etter spekkhoggarane sin juleturnè i Sognefjorden.