Inga snarleg løysing på sklietrøbbel: – Minner om komiserie