Éi av dei 95 prøvene Helse Førde analyserte måndag fekk positivt utslag på koronavirus. Prøven er teken i Sunnfjord.