Det er generelt mindre vegarbeid i Sogn enn på lang tid, og av lista til Vegvesenet er det desse to som startar opp denne siste veka i januar:

Rv. 5 Frudalstunnelen, Sogndal:

Vegarbeid, gyldig mellom 08:00 og 18:00 måndag og tysdag frå 23.01.2023 til 24.01.2023. Manuell dirigering. Vent på ledebil

Fv. 50 Hagatunnelen, Aurland:

Vegarbeid og manuell dirigering tysdag 24.02 mellom 08:00 og 18:00

Elles er det snakk om vegarbeid som har vore tidlegare også, sjekk kartet med meldingar på vegvesen.no. Det er også ope for fri ferdsel på alle fjellovergangar måndag morgon.