Riksveg 5, Håbakken i Lærdal. Vegarbeid, lysregulert heile døgeret.

Riksveg 5, Fodnestunnelen i Lærdal. Vegarbeid mellom 20:00 og 06:00. Manuell dirigering.

Riksveg 13, Bondeviki i Sogndal. Vegarbeid, lysregulert heile døgeret.

Riksveg 13, Fatlatunnelen i Sogndal. Tunnelvask mellom 21:00 og 06:00. Vent på ledebil.

Fylkesveg 53, Kolnostunnelen-Årøyhaugen i Årdal. Vegarbeid mellom 08:00 og 15:00. Fartsgrense 50 km/t, endra køyremønster.

Fylkesveg 5613, Hausagjelet i Sogndal. Vegarbeid. Fartsgrense 50 km/t.

Fylkesveg 5625, Voldadalane i Aurland. Vegarbeid. Litt uklart om vegen er stengd, om ein har manuell dirigering eller gjennomkøyring til faste tider. Eller om det i det heile er noko jobbing denne veka. Kontakt Vegtrafikksentralen viss du lurer, er vårt klare råd.

Fylkesveg 5627 Sjukestova-Kvam i Aurland. Vegarbeid 08:00-18:00. Stengt i periodar på to timar. Bilar slepp gjennom 10:00, 12:00, 14:00 og 16:00.

Fylkesveg 5633, Seimsdalstunnelen i Årdal. Vegarbeid, men fri ferdsel.

Fylkesveg 5640, Indre Hafslo-Josvanger i Luster. Vegarbeid mellom 08:00 og 19:00. Manuell dirigering, stengt i periodar på 30 minuttar.