Idar skrinla planar om hagebruk – enda med bodkrig

Planane til Idar Mo om hageparsellbruk i Angedalen fengja ikkje, men då bruket vart selt i eitt var det mange interesserte.