Idar (23) og Adrian (22) riv Magne Aase-bygget: – Eit omfattande og spennande arbeid

Det står att omtrent to veker med riving av Magne Aase-bygget. Dei som jobbar der fortel om varierte arbeidsdagar og publikum som kjem og ser på.