Frå klokka 06:00 til 10:20 tysdag vil det berre gå èi ferje mellom Mannheller og Fodnes.

Årsaka er utfordringar med mannskap, melder Norled. Innstillingane gjeld A-ruta, og betyr at ferjene i det aktuelle tidsrommet berre vil gå kvart 40. minutt.

Frå 10:40 vil rute A vera i normal drift frå Mannheller.