I dette vassdraget skal dei i gang med eit stort prosjekt

Ei rekke tiltak skal setjast i verk for å gjera levevilkåra for laks og sjøaure i årdalsvassdraget så gode som råd.