I denne kommunen har dei stengt alle leikeplassar og ballbingar

For to dagar sidan valde Aurland kommune å stengja dei kommunale leikeplassane og ballbingane.