I denne grovi går vatnet rett til vers i staden for i fjorden

Håkjeringi på Fimreite kokte bra måndag.