I denne barnehagen er det berre to barn att. No får dei vaksne heimelekser

Den vanlegvis travle barnehagen med fire avdelingar og 21 tilsette ligg nesten aude no. Styrar Marie Holen Ovrid vil nytta tida godt, og pålegg dei tilsette heimelekser.