Opplever du stor aktivitet frå politiet si side tysdag treng det ikkje vera noko alvorleg på ferde.

Politiet opplyser på Twitter at dei denne dagen skal driva trening i utrykkingskøyring. Det skjer i og rundt Sogndal.