Hygiene er endå viktigare enn før i heimesjukepleien: – Dei som treng hjelp heime er uroa

– Me har alltid nytta sprit før og etter besøk, og skobeskyttelse i heimesjukepleien. Men no er me ekstra grundige.