Hydro og Norsun har 740 tilsette i rekkjene sine: – Det mest kritiske er å ha nok folk i drift

Hjørnesteinsbedriftene i Årdal har innført strenge reglar for å halda drifta oppe som normalt.