HVL-studentar er mindre nøgde enn landssnittet

Prorektor Bjørg Kristin Selvik skulle gjerne sett at studentar i Sogndal var meir nøgde.