Vest politidistrikt melder at Hurtigruta har gått på grunn i Ytre Steinsundet ved Ytre Sula.

Fartøyet skal så stabilt, og det er uvisst om den tek inn vatn. Alle naudressursar er på veg til staden.

Hendinga skal bli leia av Hovedredningssentralen i Sør-Noreg.