Høgsterett stadfestar dom etter gruppevaldtekt: – Viktig for meg å bli trudd

Tre menn må sona straffa si etter ei gruppevaldtekt i Sogndal.