Ho meiner val av styre kan vera ulovleg - det kan få konsekvensar

– I verste fall kan dette styret vera ulovleg vald. Då er det eit spørsmål om kva som skjer med samanslåinga mellom Aurland Ressursutvikling og Myrkdalen fjellandsby.