Ho er på jakt etter nye krefter til Nav kontaktsenter: – Dette er bra for oss, og bra for dei som tek kontakt

Stor pågang gjer at Nav kontaktsenter opprettar 15 mellombelse stillingar.