Historia til Ragnfrid gjorde sterkt inntrykk: – Veit sjølv kor viktig det er med ein kreftkoordinator

Senea Sabanovic (30) stiller seg undrande til at varaordførar Vibeke Johnsen, SV, og gruppeleiar Karen Marie Hjelmeseter, Sp, seier at kreftkoordinatorstillinga er ei prosjektstilling.