Her vil kommunen rassikra, men grunneigar nektar

Lærdal kommune vil rassikra ein eigedom i bustadfeltet Ofta Vest med to fanggjerde. Men det vil ikkje grunneigaren vera med på.