Ingrid Blessom og samboeren Vegard Hunderi er i full gang med å restaurere 1700-talls garden Uleberg i Vågå. Her i gang med å fjerne gammel Gjendepanel, med vesle Gjendine på armen. Bak skjuler det seg staselige tømmervegger.
Einar Almehagen

Her var det røyskattbol i andre etasje og sauemøkk i gangen – men no skal garden fra 1700-tallet bli som ny

Lærdølen Vegard Hunderi (39) og Ingrid Blessom (35) går på med imponerande pågangsmot når dei skal restaurera 1700-tals garden Uleberg i Vågå.
Publisert