Her skal dei pussa opp for over 20 millionar: – Århundrets happening

Blokkene blir ikkje til å kjenna att når dette kjempeprosjektet er ferdig