– Her må ein følgja skiltinga, ikkje GPS-en

Magne Knudsen i politiet konstaterer at det nok ein gong er full stopp for eit køyretøy i svingane over Øvre Årdal.