Aurland

Fv 50 Merkesgrovi – Botn i Aurland (Hol – Aurland)

I retning Aurland. Vegen er framleis stengd etter steinskredet som gjekk onsdag. Det vert gjort ny vurdering 12.08.2022 klokka 15.00.

Ev 16 Nærøydalselva – Ev 16 Stalheim

Vegarbeid, vegen er stengt. Ev16 Stalheimskleiva, gamlevegen.

Fv 50 Berdaltunnelen – Fv 50 Nesbøtunnelen

Vegarbeid. Gyldig mellom klokka 08:00 og 20:00 tysdag, onsdag og torsdag frå 09.08.2022 til 11.08.2022. Gyldig mellom 08:00 og 18:00 12.08.2022. Manuell dirigering og følgjebil.

I tillegg er det nattarbeid frå klokka 20:00 til 06:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag, fredag og søndag. Manuell dirigering. Gjennomkøyring med følgjebil klokka 23:00 og 03:00.

Lærdal

Ev 16 Seltatunnelen – Ev 16 Borgundstunnelen

Vegarbeid, gyldig mellom 20:00 og 06:00 måndag, tysdag og onsdag frå 13.06.2022 til 29.12.2022. Gyldig mellom 20:00 og 03:30 torsdag frå 13.06.2022 til 29.12.2022.

Manuell dirigering. Vent på følgjebil. Kolonne frå vest avgang kvar heile og halve klokketime. Avgang frå aust kvart på og kvart over heil klokketime. Spesialtransport, kontakt 175.

Sogndal

Rv 5 Valeberg (kryss) – Rv 5 Vikane.

Vegarbeid. Gyldig mellom 20:00 og 06:00 onsdag, torsdag, fredag og laurdag frå 10.08.2022 til 13.08.2022. Lysregulering. Kan bli stengt i om lag 30 minuttar.

Rv 5 Nedrehagen (kryss)

Vegarbeid.

Rv 5 Kaupangerskogen – Rv 5 Vekti

Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 18:00 måndag, tysdag, onsdag og torsdag frå 25.04.2022 til 01.12.2022. Kan bli stengt i om lag 15 minutt på grunn av sprengingsarbeid.

Rv5 Fjærlandstunnelen

Vegarbeid, gyldig mellom 07:30 og 17:30 måndag og onsdag frå 08.08.2022 til 10.08.2022. Manuell dirigering. Vent påfølgjebil.

Rv 13 Bondeviki – Rv 13 Fardal

Vegarbeid. Stengt inntil 15 minuttar ved sprenging måndag til onsdag 07:00-19:00. Torsdag 07.00–16.00 Lysregulering heile døgnet.

Rv 13 Hella ferjekai–Vangsnes ferjekai

Grunna arbeid på Hella ferjekai vil det bli tre forseinkingar i framkomst kvar dag. Dette gjeld avgangane: Vangsnes til Hella kl. 07.35. Hella til Dragsvik kl. 07.55. Vangsnes til Hella kl. 20.25.

Rv 13 Fardal–Rv 13 Fiksnes i Sogndal

Asfaltarbeid, gyldig mellom 20:00 og 06:00 måndag, tysdag, onsdag og torsdag frå 08.08.2022 til 17.08.2022. Manuell dirigering. Vent på følgjebil.

Rv 13 Buviki – Ylvisåker

Vegarbeid. Gyldig mellom 18:00 og 06:00 torsdag og fredag frå 11.08.2022 til 13.08.2022. Manuell dirigering og inntil 30 minuttar ventetid.

Luster

Fv 55 Fortun

Vegarbeid og manuell dirigering. Gjeld frå klokka 08:00 til 16:00 12.08.2022.

Vik

Fv 5600 Eitreneset–Fv 5600 Flåsteinen

Vegarbeid, vegen er stengt. Gyldig mellom 07:00 og 19:00 måndag, onsdag, torsdag, fredag, laurdag og søndag frå 08.08.2022 til 12.08.2022. Opning klokka 11:30 til 12:00, klokka 15:15 til 1545 og gjennomkøyring klokka 18:00. Utrykkingskøyretøy under utrykking og rutegåande køyretøy kan passera.

Årdal

Fv 53 Midnestunnelen–Fv 53 Steiggjetunnelen

Vegarbeid. Gyldig mellom 07:00 og 19:00 kvar dag frå 05.08.2022 til 12.08.2022. Manuell dirigering.

Vegen er stengt i korte periodar. Klokka 07:00 til 09:00 og 16:00–17:00: ventetid inntil 30 minuttar. Fri ferdsel mellom klokka 15:00 og 16:00. Klokka 09:00–15:00 og 17:00–19:00 kan det bli inntil ein time venting. Utrykkingskøyretøy under utrykking og rutegåande trafikk kan passera.

Fv5633 Seimsdalstunnelen

Vegarbeid. Eitt påverka køyrefelt. Gyldig mellom 18:00 og 06:00 kvar dag frå 08.08.2022 til 03.10.2022.

Gjennomkøyring kvar heile og halve time mellom klokka 18:00 til 20:00. Vegen er stengt mellom klokka 20:00 og 20:45, 21:00 og 22:00, 22:15 og 06:00. Gjennomkøyring klokka 23:15 og 00:15.

For fleire vegmeldingar, sjå vegvesen.no.