Gå til sidens hovedinnhold

Her må du bu deg på ventetid

Høyangertunnelen kan få forseinkingar på inntil 20 minutt på grunn av vedlikehaldsarbeid i dag, onsdag. Sjekk status for vegane i Sogn her.

E16 Flenjatunnelen – Gudvangatunnelen, på strekningen Voss – Lærdal

Redusert framkomst på grunn av vedlikehaldsarbeid i periodane: Alle dagar frå 22:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca. 90 minutt. Utrykkingskøyretøy kan passera.

Kolonne frå Flåm: kl. 22:45,00:15,01:45, 03:15 og 04:45. Frå Gudvangen kl. 23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30.

Gjeld frå: 30.05.2021 kl. 22:00

Gjeld til: 03.06.2021 kl. 06:00

E16 Lærdalstunnelen, på strekningen Voss – Lærdal

Manuell dirigering i periodane: Måndag til torsdag frå 21:00 til 05:30 (neste dag). Vent på leiarbil.

Gjeld frå: 31.05.2021 kl. 21:00

Gjeld til: 04.06.2021 kl. 05:30

E16 Seltatunnelen – Borgundstunnelen, på strekningen Lærdal – Fagernes

Forseinkingar på inntil 30 minutt på grunn av vegarbeid i periodane: Alle dagar frå 20:00 til 06:00 (neste dag).

Omkøyring via fv630 med leiarbil

Gjeld frå: 11.05.2021 kl. 20:00

Gjeld til: 01.01.2022 kl. 06:00

Rv. 5 Øvre Eri – Nedre Eri, på strekningen Sogndal – Lærdal

Lysregulering på grunn av vegarbeid. Ventetid ca. 10 minutt. Utrykkingskøyretøy kan passera.

Maks breidde 4,0m

Gjeld frå: 27.04.2021 kl. 07:00

Gjeld til: 30.06.2021 kl. 23:00

Rv. 5 Valeberg – Kaupanger-krysset, på strekningen Sogndal – Lærdal

Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 07:30 til 19:30. Forseinkingar kan påreknast.

Gjeld frå: 08.10.2020 kl. 07:30

Gjeld til: 15.07.2021 kl. 19:30

Rv. 13 Ylvisåker, på strekningen Hella – Sogndal

Kan bli stengt i periodar på inntil 30 minutt på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag og tysdag frå 07:00 til 19:00 og frå 22:00 til 06:00 (neste dag). Onsdag til fredag frå 07:00 til 19:00. Utrykkingskøyretøy og rutegåande trafikk kan passera.

Gjeld frå: 17.05.2021 kl. 07:00

Gjeld til: 09.07.2021 kl. 19:00

Fv. 53 Holsbrutunnelen – Bermåltunnelen, på strekningen Tyinkrysset – Fodnes

Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodane: Måndag til torsdag frå 18:00 til 06:00 (neste dag).

Det blir jobba i ein tunnel om gongen.

Gjeld frå: 31.05.2021 kl. 18:00

Gjeld til: 04.06.2021 kl. 06:00

Fv. 55 Høyangertunnelen, på strekningen Vadheim – Dragsvik

Forseinkingar på inntil 20 minutt på grunn av vedlikehaldsarbeid. Utrykkingskøyretøy og rutegåande trafikk kan passera.

Gjeld frå: 02.06.2021 kl. 08:30

Gjeld til: 02.06.2021 kl. 18:00

Fv. 55 Vadheimtunnelen, på strekningen Vadheim – Dragsvik

Kan bli stengt i periodar på inntil 45 minutt. Vent på leigebil. Utrykkingskøyretøy og rutegåande trafikk kan passera.

Følgjande stengjetider: 0700-09.00 inntil 15 min ventetid, 0900–1500 inntil 45 min ventetid, 1500–1630 inntil 15 min ventetid, 1630–1930 inntil 45 min ventetid

Gjeld frå: 02.06.2021 kl. 09:00

Gjeld til: 02.06.2021 kl. 19:30

Fv. 55 Årøytunnelen – Stupshølentunnelen, på strekningen Sogndal – Lom

Kan bli stengt i periodar på inntil 30 minutt på grunn av vedlikehaldsarbeid i periodane: Måndag til laurdag frå 07:00 til 19:00. Utrykkingskøyretøy og rutegåande trafikk kan passera.

Kl. 07:00-08:00 ventetid inntil 10 minutt Frå klokka 08:00 – 18:00 er det gjennomkøyring på heil og halv time. Kl. 18:00-19:00 ventetid inntil 10 minutt

Gjeld frå: 18.05.2021 kl. 07:00

Gjeld til: 30.06.2021 kl. 19:00

Fv. 55 Gullringtunnelen, på strekningen Sogndal – Lom

Forseinkingar på inntil 15 minutt på grunn av vedlikehaldsarbeid. Utrykkingskøyretøy og rutegåande trafikk kan passera.

Gjeld frå: 03.06.2021 kl. 08:30

Gjeld til: 03.06.2021 kl. 18:00

Fv. 5633 Seimsdalstunnelen, på strekningen Årdalstangen – Seimsdalen

Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykkingskøyretøy og rutegåande trafikk kan passera.

Kl. 06:00-07:00, kl. 09:00-15:00 og kl. 17:00-18:00 open kvar hele og halve klokketime Fri ferdsel kl. 07:00-09:00 og k1.15:00–17:00 Nattestengt frå kl. 18:00-06:00 Søndagar fri ferdsel frå 07:00-17:00.

Gjeld frå: 30.04.2021 kl. 11:35

Gjeld til: 11.07.2021 kl. 18:00

Fv. 5633 Seimsdalstunnelen, på strekningen Årdalstangen – Seimsdalen

Nattestengt.

kl. 18:00-06:00 Skyssbåt i tidsrommet 17:45-01:00 som går vekselvis mellom Årdalstangen og Seimsdalen, med oppstart frå Årdalstangen 17:45.

Gjeld frå: 20.04.2021 kl. 13:13

Gjeld til: 11.07.2021 kl. 06:00

Kommentarer til denne saken