Her kjem verken asfalt eller lys, men John Ingar meiner turvegen er kjempeviktig for framtidig bustadfelt

– Dette er flott, og det opnar for trygg veg for dei mjuke trafikantane begge vegar.